Van 20 tot en met 24 juni 2022 vindt de Week van Risico-Inventarisatie en Evaluatie, oftewel RI&E, plaats. Dit is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners. Het doel van deze week is om de RI&E een week lang extra onder de aandacht te brengen bij werkgevers.

Wat is een RI&E?
RI&E staat voor risico inventarisatie en evaluatie. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf in kaart, zodat u aan de slag kunt met het wegnemen of verkleinen van deze risico’s. Een RI&E is verplicht voor iedere werkgever met werknemers in dienst. Door middel van de RI&E bent u actief bezig met het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. In een Plan van Aanpak geeft u vervolgens aan wie welke maatregelen gaat nemen en wanneer dit afgerond moet zijn.

Uitwerken in een Arbobeleid
Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het Arbobeleid heeft als doel de gezondheidsrisico’s en het ziekteverzuim in het bedrijf te verminderen, en re-integratie na ziekte te bevorderen. Het voeren van een Arbobeleid is ook een wettelijke vereiste. Als u dit nog niet heeft ontwikkeld, dan zal dit een aandachtspunt zijn die uit de RI&E naar voren komt.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op!

Tags:

Comments are closed